Frå 01.01.2020 vart Hornindal og Volda kommunar slått saman til ny kommune med namnet Volda.

Nettsida www.nyevolda.no var ei prosjektside for denne samanslåinga, og er no lagt inaktiv.

Den nye kommunen si heimeside er no www.volda.kommune.no

Sjå elles eiga sak om informasjonskanalar for den nye kommunen.