Fellesnemnda: Innkalling 04.04.2019

Neste møte vert på kommunehuset Smia 4. april.

Fellesnemnda sin miniturné i «nye» Volda kommune vart runda av då dei besøkte Mork/Lid i mars.

Framover mot valet i haust går nemnda no tilbake til å ha møta sine høvesvis Smia på Grodås og Volda Rådhus annankvar gong.

Allereie 4. april er det klart for nytt møte i nemnda, og det vert lagt til Grodås.

Sakspapira finn du her: i-felles-20190404

Desse sakene er ført opp på sakslista:

Politiske saker

 • PS 20/19 Godkjenning av innkalling og sakliste
 • PS 21/19 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte
 • PS 22/19 Økonomirapportering prosjektmidlar – februar 2019

Orienteringssaker

 • OS 16/19 Orientering om sektorprosessane
 • OS 17/19 Orientering og drøfting av prinsipp for delegering i nye Volda
 • OS 18/19 Høyring om bruken av Smia etter samanslåinga
 • OS 19/19 Frivilligsentralane i (nye) Volda kommune
 • OS 20/19 Kollektivløysingar på Søre Sunnmøre – Prosjekt
 • OS 21/19 Referat frå møtet mellom Ulstein og Herøy kommunar – Samarbeid brannvern
 • OS 22/19 Utviding av kyrkjekontoret ved kommunesamanslåing
 • OS 23/19 Melding om politisk vedtak – Økonomistyring 2019
 • OS 24/19 Melding om politisk vedtak – Vidare prosess med kino og kulturhus i Volda sentrum
 • OS 25/19 Melding om politisk vedtak – Volda Campus Arena – kommunal deltaking i prosjekt
 • OS 26/19 Melding om politisk vedtak – Volda ungdomsskule – Vidare prosess
 • OS 27/19 Årsmøteprotokoll frå 20.02.19 – Volda Næringsforum
 • OS 28/19 Endringer i lokal struktur for Møre og Romsdal politidistrikt
 • OS 29/19 Slutning frå Politidirektoratet om endringar i lokal struktur for Vest politidistrikt
 • OS 30/19 Markeringar ved overreking av Hornindal til Møre bispedøme
 • OS 31/19 Orientering vedrørande fornying av status 2019 – Fairtrade-kommune