Fellesnemnda: Innkalling 06.12.2018

Her er sakene som skal opp til handsaming i årets siste møte i Fellesnemnda.

Torsdag 6. desember møtest Fellesnemnda for siste gong i år, og dette på Austefjord skule. Møtet startar klokka 15:00.

I etterkant vil det bli arrangert folkemøte klokka 18.00, der prosjektleiar Rune Sjurgard, Fellesnemnda ved leiar Stig Olav Lødemel og leiar for organisasjonsutvalet, Jørgen Amdam, vil vere til stades.

Her vil det vere mogelegheiter til å stille spørsmål til prosjektleiaren og politikarane i Fellesnemnda.

Saklista til Fellesnemnd-møtet finn du her: Innkalling