Fellesnemnda: Innkalling 10.01.2019

Her er saklista for årets første møte i Fellesnemnda.

Etter ein juleferie er det klart for eit nytt år – det siste før Volda og Hornindal kommunar vert avvikla og Nye Volda vert etablert.

Det aller første møtet i Fellesnemnda for nye Volda blir arrangert på Ulvestad skule på Lauvstad torsdag 10. januar og startar klokka 15:00.

Til dette møtet er nytt ordførarkjede, justering av helseforetaksgrense og regulering av bispedømegrense mellom Møre og Bjørgvin ført opp som vedtakssaker.

I tillegg er det sett opp fem orienteringssaker.

Heile sakliste til møtet finn du her: Møteinnkalling

Folkemøte på Dalsfjord skule

Seinare på kvelden er det også klart for eit nytt folkemøte for å orientere innbyggjarar om arbeidet med å byggje nye Volda kommune.

Dette folkemøtet vil bli lagt til Dalsfjord skule, i auditoriet, der oppstart vert klokka 18:00.

Alle som har ønskje om å delta på dette er hjarteleg velkomne!