Fellesnemnda: Innkalling 21. juni 2018

Her er innkallinga til juni-møtet i Fellesnemnda.

Neste veke er det klart for nytt møte i Fellesnemnda, og denne gongen er det på kommunehuset Smia på Grodås at møtet vil bli heldt.

Møtet har blitt flytta fram til klokka 11:00, på grunn av at Volda kommunestyre også har møte denne dagen (klokka 14:00).

Sakspapir til møtet finn du her: Innkalling

Saklista til møtet er som følgjer:

  • PS 26/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
  • PS 27/18 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte
  • PS 28/18 Valstyre – Nye Volda kommune
  • PS 29/18 Budsjettrevisjon/økonoirapport mai Nye Volda
  • PS 30/18 Felles digitaliseringsstrategi for kommunane på Søre Sunnmøre
  • PS 31/18 Orienteringssaker
  • OS 31/18 Orientering frå Temakomité for kulturbygging
  • OS 32/18 Medlemskap i Landssamanslutninga for nynorskkommunar ( LNK ) Nye Volda kommune
  • OS 33/18 Digital kompetanse i kommunane – workshops hausten 2018