Fellesnemnda: innkalling 7. mars 2019

Desse sakene skal opp til handsaming i neste møte i Fellesnemnda.

Torsdag 7. mars er det klart for nytt møte i Fellesnemnda for nye Volda, det siste møtet under turneen ute i skulekrinsane.

Møtet vert lagt til Lidatun på Lid, og startar klokka 15:00.

Sakspapira til møtet finn du her: Innkalling

SAKLISTE

PS 13/19 – Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 14/19 – Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte
PS 15/19 – Ny skulekrins i Volda kommune
PS 16/19 – Kommunedelplan for idrett og friluftsliv – høyring av forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeid
PS 17/19 – Organisering av lærlingordninga i Volda kommune – Handsaming i Fellesnemnda
PS 18/19 – Revidering av forskrift om renovasjon og slam

Orienteringssaker
OS 10/19 – Utviding av kyrkjekontoret i Volda ved kommunesamanslåing
OS 11/19 – Melding om politisk vedtak – Økonomistyring 2019
OS 12/19 – Melding om politisk vedtak – Vidare prosess med kino og kulturhus i Volda sentrum
OS 13/19 – Melding om politisk vedtak – Volda Campus Arena – kommunal deltaking i prosjekt
OS 14/19 – Årsmøteprotokoll frå 20.02.19 – Volda Næringsforum
OS 15/19 – Endringer i lokal struktur for Møre og Romsdal politidistrikt