Fellesnemnda: protokoll 07.02.2019

Her er protokoll frå februarmøtet i Fellesnemnda.

Møtet vart heldt på Folkestad skule, med oppstart klokka 15:00.

På agendaen stod følgjande saker:

  • Samarbeid om barnevernsteneste med Sande kommune
  • Kommunal planstrategi for nye Volda 2020-2024.
  • Kommunedelplan for fysisk aktivitet og anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø.
  • Unit4/Agresso – Volda 2020

I tillegg var det fem orienteringssaker på sakskartet.

Heile prokollen finn du her: p-felles-20190207