Fellesnemnda: protokoll 07.03.2019

Her er protokoll frå møtet i Fellesnemnda 7. mars.

I marsmøtet vart følgjande saker tatt opp til handsaming:

  • Ny skulekrins i Volda kommune
  • Kommunedelplan for idrett og friluftsliv
  • Organisering av lærlingordninga i Volda kommune
  • Revidering av forskrift om renovasjon og slam

Orienteringssakene vart utsette på grunn av tidsmangel. Desse sakene vert sett opp på ny neste møte, som vert torsdag 4. april på kommunehuset Smia.

Protokollen finn du her!