Fellesnemnda: Protokoll 10.01.2019

Alle vedtaka i årets første møte i Fellesnemnda.

Torsdag 10. januar hadde Fellesnemnda sitt første møte i 2019. Dette møtet vart heldt på Ulvestad skule.

Av saker som skulle bli vedteke, var det sak om helseføretaksgrense, bispedømegrense og ordførarkjede som var oppe til handsaming.

I tillegg vart grafisk profil, slagord, kommuneoverlege, fiber mellom Volda rådhus og Smia, og økonomisk utgreiing av grensejustering mellom nye Volda og Ørsta diskutert.

Heile protokollen finn du her: Protokoll