Fellesnemnda: Protokoll 6. september 2018

Gjekk du glipp av møtet i Fellesnemnda? Her er fullstendig protokoll.

Første møtet i Fellesnemnda etter ferien vart avvikla torsdag 6. september.

Her finn du fullstendig protokoll frå møtet: Møteprotokoll

Prosjektleiar heldt også ein presentasjon med ei statusoppdatering rundt samanslåinga.