Fellesnemnda: protokoll 7. mai 2018

Her finn du protokollen frå sist møte i Fellesnemnda!

Det var berre éi sak som skulle handsamast til dette møtet, men i tillegg var det fleire orienteringssaker.

Møtet varte vel to timar, etter mange gode diskusjonar.

Saklista i sin heilskap hadde følgjande på agendaen:

 • PS 22/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
 • PS 23/18 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte
 • PS 24/18 Møtereglement for Fellesnemnda
 • PS 25/18 Orienteringssaker
  • OS 25/18 Nytt medlem i Fellesnemnda gjeldande frå 01.05.2018
  • OS 26/18 Orientering om ROS-analyse i samband med bygging av nye Volda kommune
  • OS 27/18 Orientering om digitaliseringsstrategi
  • OS 28/18 Protokoll frå Kyrkjeleg fellesnemnd for Nye Volda den 25. april 2018
  • OS 29/18 Sunnmøre Kulturnæringshage – Tilskot til etablering av Smia utvikling.
  • OS 30/18 Vidare prosess for politisk organisering

Protokoll frå møtet finn du her: Protokoll