Følg med på resultata frå valet

Oversikt over røystene i valet i «nye» Volda.

Medan dei siste røystene er under oppteljing, kan du følgje med på resultata frå valet på Valdirektoratet si heimeside.

Her har vi samla ei oversikt over førehandsrøyster, røyster frå røystelokala på valdagen og den totale røystinga (som er oppteld hittil).

OBS: merk at røystene frå dei ulike krinsane er røyster gitt ved røystelokala, og er ikkje nødvendigvis basert på innbyggjarar som er busett i den aktuelle krinsen.