Kunngjering: Haustens vallister er godkjende

Desse partia stiller til val i nye Volda kommune etter at dei vart godkjende i valstyret.

Valstyret for nye Volda godkjente i møte 9. mai, sak PS 6/19, vallistene for kommunestyrevalet 2019.

Følgjande lister vart godkjende som offisielle vallister i Volda kommune:

 • Arbeidarpartiet
 • Framstegspartiet
 • Høgre
 • Kristeleg Folkeparti
 • Miljøpartiet Dei Grøne
 • Partiet De Kristne
 • Raudt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre
 • Volda-lista

Du finn alle dei godkjende listene her: Vallister nye Volda 2019

Klage med krav om endring av valstyret sitt vedtak om listeforslag, må fremjast innan sju dagar etter offentleggjeringa av godkjente vallister, jamfør vallova § 6-8.