Helse og omsorg: ressursgruppemøte 01.04.2019

Her er referat frå sist møte i ressursgruppa for sektororganiseringa i Helse og omsorg.

Møtet vart arrangert 1. april på Hornindal omsorgssenter.

På agendaen stod følgjande saker:

  • Høyringsuttalen for ny sektororganisering
  • Prosessen vidare
  • Stillingsomgrep
  • Delegering til leiarane
  • Ulike saker relaterte til transport.

Ifølgje møtereferent Ingunn Gjengedal er dette førebels det siste avtalte møtet i ressursgruppa. Gruppa vert likevel sitjande inntil vidare, til heile prosessen er avslutta.

Heile referatet frå møtet kan du lese her: Møtereferat 01.04.2019