Helse og omsorg: ressursgruppemøte 15.03.2019

Dette blei diskutert på ressursgruppa for helse- og omsorg sitt førre møte

På agendaen stod mellom anna organisering av førebygging og rehabilitering samt representasjon i kommunalsjefen sitt leiarteam.

Vidare blei det diskutert opplæringsbehov og leiarkompetanse og korleis ein skal sikre at leiarane i helse- og omsorg får ein god start i stillinga dei blir sett inn i.

Avslutningsvis blei det informert om opplæring av nye datasystem.

Heile referatet finn du her: Møtereferat ressursgruppa helse og omsorg