Hornindal og Volda på seminar om kommunesamanslåing

Hornindal og Volda kommuner deltar på seminar i regi av Kommunenes Sentralforbund om «Arbeidsgiveransvar i omstillingsprosesser og hvordan bygge felles organisasjon, kultur og identitet» på Gardemoen.

Seminaret er det andre i rekka, og er ein del av oppfølginga av avtalen om tilbod til kommunar som har vedteke å slå seg saman.

Seminarrrekka har som formål å auke kunnskapsnivået og dele erfaringar om ulike delar av ein slik prosess gjennom å etablere møteplassar. Tematisk vil det vere hovedvekt på arbeidsjgeverrelaterte spørsmål, men andre tema kan også vere aktuelle.

Invitasjon har gått til dei kommunaner som har gjort lokale og gjensidig sammenfallande vedtak om samanslåing i hovedløpet i reformen. Desse samanslåingane skal handsamast av Stortinget våren 2017. Den formelle prosessen med å bygge den nye kommunen startar først etter at Stortinget har gjort sitt vedtak.