Innkalling til fellesnemnda 16. november 2017

Førstkomande torsdag, 16. november, er det klart for årets nest siste møte i Fellesnemnda.

Denne gongen møtast politikarane på kommunehuset Smia på Grodås. Møtet startar klokka 14:00.

Saklista er som følgjer:

PS 25/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 26/17 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte
PS 27/17 Eventuell grensejustering mellom Hornindal og Stryn kommunar
PS 28/17 Reglement for møtegodtgjersle for Nye Volda kommune
PS 29/17 Strategiske satsingar nye Volda – endeleg handsaming

PS 30/17 Orienteringssaker
OS 19/17 Orientering frå Heraldikknemnda
OS 20/17 Orientering frå prosjektleiar
OS 21/17 Landbruksforvaltning i kommunane
OS 22/17 Infoskriv nr. 3/2017 – Nye kommunar i Møre og Romsdal

Klikk her for å få saksdokument til møtet!