Innkalling til møte i Fellesnemnda 1. februar 2018

Førstkomande torsdag skal Fellesnemnda for Nye Volda møtast for første gong i 2018.

Til møtet er det tre saker som skal vedtas, i tillegg til godkjenning til innkalling og protokoll frå sist møte.

Det vert også totalt åtte orienteringssaker.

Møtet vert på kommunehuset Smia på Grodås, og vil starte klokka 14:00.

Elektronisk innkalling finn de her: Innkalling

Sakliste:

PS 1/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 2/18 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte
PS 3/18 Møteplan Fellesnemnda 2018
PS 4/18 Forankring av delegert mandat frå Fellesnemnda – Temakomité for nytt kommunenamn og heraldikk
PS 5/18 Omstillingsvtale ved kommunesamanslåing

PS 6/18 Orienteringssaker
OS 1/18 Status kulturbyggingsgruppa, v/Odd Harald Sundal
OS 2/18 Orientering om interkommunalt samarbeid
OS 3/18 Oversendingsframlegg fellesnemnda – Årsbudsjett 2018 – Økonomiplan 2018-2021 – kulturadministrasjon
OS 4/18 Oversendingsframlegg frå Volda formannskap 16.01.18 til Fellesnemnda for nye Volda kommune – språkkommune
OS 5/18 Bjørke og Nye Volda
OS 6/18 Vedtak om grensejustering mellom kommunane Stryn og Hornindal – Kjøs og Maurset
OS 7/18 Nytt kommunenummer i nye Volda kommune – Nye kommune- og fylkesnummer fra 1. januar 2020
OS 8/18 Forskrift om samanslåing av Hornindal kommune og Volda kommuner til Volda kommune er fastsett