Kulturbygging: Referat frå møte 11.03.19

Her er referatet frå sist møte i temakomiteen for kulturbygging.

Måndag 11. mars hadde temakomiteen for kulturbygging møte på Øyra skule.

Her blei det mellom anna diskutert det føreståande kulturbyggingsseminaret 14. mars, kulturbyggingsmidlar til ein utekino og prosjekt om vennebenkar som skal setjast ut i både Hornindal og Volda.

Referatet i sin heilskap kan lesast her: Referat kulturbygging 11.03.19