Kulturbygging: referat frå møte 29. mai

Her kan du lese referat frå sist møte i Temakomiteen for kulturbygging.

Tusdag 29. mai møttest temakomiteen, mellom anna for å diskutere aktuelle ungdomstiltak og eit budsjett for komiteens arbeid.

Komiteen er oppteken av at det skal sikrast mest mogeleg engasjement frå alle bygdelaga.

Det er ønskjeleg å opprette ein arrangementkomité som skal innslag både frå Volda og Hornindal.

Fullt referat frå møtet kan du lese her: Møtereferat – kulturbygging