Kulturbygging: referat frå møte 31. januar 2019

Her kan du lese Temakomiteen for kulturbygging sitt referat frå sist møte

Torsdag 31. januar møttest temakomiteen for å diskutere ungdomsarrangement, kulturbyggingsmidlar og kulturbyggingsseminar.

Komiteen ønskjer seg engasjement og representasjon frå fleire av bygdelaga i Nye Volda, og ein arrangementskomité vil også innehalde innslag frå både Volda og Hornindal.

Heile møtereferatet kan du lese her: Møtereferat 31.jan – kulturbygging