Landbrukssjefen: – Arbeidet går bra

Landbrukskontoret er éi av dei interkommunale tenestene som vert påverka av samanslåinga. I 2014 vart Ørsta kommune vertskommune for Ørsta/Volda landbrukskontor. Dette samarbeidet skal fram mot 2020 fornyast, ettersom avtalen mellom kommunane no skal gjelde mellom Ørsta og «nye» Volda. – Arbeidet har etter mi meining gått bra. Det har eigentleg ikkje vore problematisk å … Hald fram med å lese Landbrukssjefen: – Arbeidet går bra