Leiargruppa: referat 9. mai 2018

Her er referatet frå nye Voldas aller første leiargruppemøtet.

Onsdag 9. mai hadde leiargruppa for Nye Volda sitt første møte, etter at prosjektleiar Rune Sjurgard har innplassert personar i funksjonane som kommunalsjefar og leiar før høvesvis personal og økonomi.

Funksjonen som assisterande rådmann vart også vedteken i Fellesnemnda i fjor.

Den einaste attverande stillinga som må rekrutterast inn er stillinga som kommunalsjef for samfunnsutvikling, ei stilling som vil bli lyst ut etter sommarferien.

Agendaen på leiargruppa sitt første møte var som følgjer:

  • Prosessar for team- og kulturutvikling
  • Gjennomgang av delegering og forventning i prosjektet
  • Rekruttering av kommunalsjef for Samfunnsutvikling
  • Eventuelt

Komplett referat kan du lese her: Referat