Møte i styringsgruppa 24. august

Torsdag 24. august møttest den administrative styringsgruppa i Hornindal og Volda for første gong etter ferien, og hadde ei rekkje saker på programmet.

Dei drøfta mellom anna sakene som skal opp til handsaming i Fellesnemnda 14. september, i tillegg til å gå gjennom ein del andre saker.

Referatet frå dette møtet finn du ved å klikke på ikonet litt lenger nede. Hugs også at du kan finne møtereferat frå dei viktigaste nemndene og utvala på sida for politiske dokument.

Under møtet, som denne gongen vart heldt på Smia i Hornindal, nytta vi også for første gong vår Snapchat-konto. Dersom du ikkje har lagt til denne enno, så kan du gjere det ved å klikke her! 🙂

Referat frå Styringsgruppa:

MS-WORD