Møte i temagruppe kulturbygging i nye Volda kommune

Torsdag 1. februar møtest temagruppa for kulturbygging for Nye Volda.

På møtet vil temagruppa diskutere følgjande saker:

  • Gjennomgang av referat frå forrige møte
  • Lage komplett oversikt over lag og organisasjonar i begge kommunane
  • Lage oversikt over større arrangement i begge kommunane
  • Kartlegge eksisterande samarbeid mellom lag og organisasjonar på tvers av grensa.
  • Eventuelt

Møtet vil bli på Smia, Grodås rett etter møtet i Fellesnemnda er ferdig.