Møtereferat frå ressursgruppe for Helse og omsorg

Oppdatering frå sektorprosessen innanfor Helse og omsorg.

I løpet av sommarne og tidleghausten starta prosessane for å organisere sektorane i den nye kommunen.

For sektor Helse og omsorg er det komande kommunalsjef Svein Berg-Rusten som er ansvarleg for å drive sektorprosessane framover.

Ressursgruppa for den nye helse- og omsorgsektoren møttest 30. august og 25. oktober for å planleggje vidare prosess. Referata frå desse møta finn du nedst i saka.

Om du vil lese meir om sektorprosessen for Helse og omsorg kan du lese meir på nettstadområdet for sektorprosessar i nye Volda kommune.

Møtereferat i ressursgruppa