Protokoll frå Fellesnemnda 01.02.2018

Her er møteprotokoll frå sist møte i Fellesnemnda.

Torsdag 1. februar hadde Fellesnemnda for Nye Volda kommune sitt første møte for året.

Utanom godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll frå sist møte, var det tre vedtakssaker på saklista.

I tillegg var der totalt ni orienteringssaker som nemnda skulle gjennom.

Komplett protokoll frå møtet finn du her: Protokoll.

Presentasjon som prosjektleiar Rune Sjurgard heldt i sak OS 2/18 finn du her: Presentasjon interkommunalt samarbeid

Neste møte i Fellesnemnda vert 22. februar, og møtet blir arrangert i Volda.