Referat frå møte i styringsgruppa 22. januar 2018

Sist måndag hadde den administrative styringsgruppa for Nye Volda årets første møte.

På møtet vart det diskutert følgjande saker etter sortert rekkjefølgje:

  1. Møteplan
  2. Vurdering av digitale møter
  3. Møtereferat 18. desember
  4. Saker til fellesnemnda 1. februar
  5. Fokus til neste møte
  6. Årshjul
  7. Ulike tema på personalområdet

Prosjektleiar Rune Sjurgard, rådmann Ann-Kristin Langeland, Asbjørn Moltudal, Berit Lyngstad, Paul Ottar Tornes og dei to hovudtillitsvalde Norunn Helene Holmøy-Wang og Oddbjørg Yksnøy Rangsæter var til stades på møtet.

Les fullstendig referat her!