Referat frå organisasjonsutvalet 01.02.2018

Rett før møtet i Fellesnemnda 1. februar heldt Organisasjonsutvalet sitt første møte for året.

På møtet vart det nye reglementet for dei politiske nivåa diskutert, der utvalet føler at dei no har kome så langt at dei er klare til å sende eit forslag til Fellesnemnda.

Det siste som står at er å finjustere eit par punkt i reglementet før innsending av forslag.

Vidare prosess for organisasjonsutvalet er no å utarbeide delegasjonsreglement for rådmannen, samt ferdigstille retningsliner for grendeutvala i den nye kommunen.

Les fullstendig referat her: Møtereferat