Referat: Heraldikk-komiteen 26.11.2018

Heraldikk-komiteen heldt truleg sitt siste møte sist veke.

Måndag sist veke heldt temakomiteen for nytt kommunenamn og heraldikk sitt førebelse siste møte, der møtet gjekk ut på å ferdigstille sitt siste utkast til nytt ordførarkjede.

Etter å ha landa på eit resutlat, gav komiteen gav Rolf Taraldset fullmakt til å gjere mindre justeringar til det som vert lagt fram for Fellesnemnda.

Det endelege resultatet vert presentert for politikarane i Fellesnemnda på møtet dei skal ha i Austefjorden komande torsdag 6. desember.

Ordførarkjedet vert først lagt fram som ei orientering for politikarane, før den skal opp til handsaming etter nyttår.

Leiar Jon Tvinnereim reknar dette som det siste samla møtet som komiteen har, ettersom deira arbeidsoppgåver vert avslutta når ordførarkjedet er vedteken.

Møtereferatet i Heraldikk-komiteen kan du lese her: Møtereferat