Referat: møte om ny avtale for felles landbrukskontor

Representantar frå Ørsta, Volda og Hornindal starta prosess for felles landsbrukskontor.

I dag har Volda og Ørsta felles landsbrukskontor, der Ørsta er vertskommune. 

Frå 01.01.2020 er det ønskjeleg for både nye Volda og Ørsta å ha eit felles kontor for å ha skape eit stort nok arbeidsmiljø.

Torsdag 26. oktober møttest representar frå dei tre kommunane for å starte prosess for ein ny vertskommuneavtale. 

Leiar i Fellesnemnda, Stig Olav Lødemel, har fått fullmakt til å inngå avtale med Ørsta kommune som regulerer organisering og samarbeid mellom nye Volda og Ørsta kommune i prosessen for etablering av felles tenester for landbruk.

Referat frå dette møtet finn du her: