Resultat frå innbyggjarundersøking om kommunreform

Hovedresultata frå innbyggjarundesøkinga om kommunrefom blant innbyggjarane om ei samanslåing mellom Stryn, Hornindal og Volda er no klare.

Hovedresultatet viser at det er eit fleirtal for samanslåing i alle tre kommunar 62 %.

Du kan lese meir om undersøkinga i dokumentet «Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda».