Sakliste til fellesnemnda 14. september

Torsdag 14. september er det klart for første møte i fellesnemnda etter sommarferien.

OBS: Møtet har blitt flytta frå Smia til Helsehuset, som ligg rett ved Coop Hornindal.

Desse sakene står på sakslista til dette møtet:

PS 9/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 10/17 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte
PS 11/17 Strategiske satsingar for Nye Volda
PS 12/17 Styrking av prosjektorganisasjonen
PS 13/17 Organisering av næringsapparat i Nye Volda
PS 14/17 Budsjettendring – Eingongstilskot og tilskot infrastruktur
PS 15/17 Kommunikasjonsplan for Nye Volda 2017-2020
PS 16/17 Ekstern kulturbygging nye Volda kommune.

PS 17/17 Orienteringssaker
OS 6/17 Eventuell grensejustering Bjørke
OS 7/17 Bussamband mellom Volda og Grodås
OS 8/17 Møte med fylkesmennene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane
OS 9/17 Vedk. økonomisk støtte til Kirkelig fellesråd
OS 10/17 Utbetaling av tilskot til eingongskostnadar ved kommunesamanslåing
OS 11/17 Evalueringsrapport Nye Sandefjord kommune

Møteinnkalling finn du her: 

Ekstra vedlegg:

Oppnemning av vararepresentantar til komite for kommunenamn og heraldikk

Faktagrunnlag Grensejustering Bjørke

Invitasjon til samling for fellesnemnder for nye kommunar