Slik var årets siste møte i Fellesnemnda

Budsjettsaker og velferdsteknologi var hovudtemaa under siste Fellesnemnd-møte i 2018.

For å avrunde året 2018 møttest Fellesnemnda for å vedta mellom anna budsjett for 2019 i samanslåingsprosjektet, i tillegg til å gi uttale til Hornindal og Volda kommunar sine budsjett og økonomiplan for perioden 2019-2022.

På saklista kunne ein også finne ei sak om prosjekt om velferdsteknologi, møteplan for 2019, skyggebudsjett og samarbeid om brannvern.

Alle sakene vart vedtekne samrøystes av medlemmene i Fellesnemnda.

Vedtaka:

  • Møteplan 2019 – Med nokre små endringar vedtok Fellesnemnda møteplan slik den låg føre.
  • Budsjett 2019 (Nye Volda) – Budsjettet vart godkjent av Fellesnemnda
  • Prosjekt velferdsteknologi – Fellesnemnda godkjente prosjektplanen
  • Skyggebudsjett Nye Volda 2019-2022 – Fellesnemnda tok saka til vitende
  • Uttale til Volda formannskap si innstilling til budsjett/økonomiplan – Fellesnemnda tok saka til vitende
  • Uttale til Hornindal formannskap si innstilling til budsjett/økonomiplan – Fellesnemnda tok saka til vitende
  • Samarbeid brannvern Søre Sunnmøre – Fellesnemnda ønskjer å avvente ei eventuell deltaking i eit slikt samarbeidet til ein har kome lenger i prosessen med Nye Volda.