Styringsgruppa: referat 21. desember 2018

Dette vart diskutert i Styringsgruppa sitt siste møte i 2018.

Fredag, siste arbeidsdag før jul, møttest Styringsgruppa for siste gong i kalenderåret 2018 – mellom anna for å kartleggje kva saker som skal opp til Fellesnemnda 10. januar.

Andre saker som vart drøfta var grensejusteringsprosessen ved Bjørke og Kjøs, prosess med interkommunalt barnevern, tannhelseteneste, eigedomsskatt i Hornindal, fiber mellom Grodås og Volda og interkommunalt plansamarbeid for turisme/reiseliv.

Fullt referat finn du her: Møtereferat