Styringsgruppa: referat 26.11.2018

Dette vart diskutert i sist møte av styringsgruppa.

I forkant av møtet i Fellesnemnda den 6. desember møttest den administrative styringsgruppa sist veke.

I tillegg til å sjå på saker som skal opp til handsaming i Fellesnemnda, vart det mellom anna drøfta rolla til styringsgruppa framover og kor ofte gruppa skal møtast. 

Det vart også gjort ei statusoppdatering på prosjektet i haust, samt at Eigedomsskatt, mandat til Fellesnemnda og Omstillingsutvalet vart diskutert.

Referatet kan du lese her: Møtereferat