Styringsgruppa: referat 7. juni 2018

Dette vart drøfta under møtet i styringsgruppa i førre veke.

Den administrative Styringsgruppa møtest jamleg for å diskutere prosessane som skjer i samanslåingsprosjektet. Sist torsdag møttest gruppa igjen, på rådhuset i Volda.

På saklista stod mellom anna statussjekk og prosjektoversikt, prosess med ny grafisk profil, sakliste til neste møte i Fellesnemnda, oppfølging av avtalar som skal fornyast/oppseiiast og til slutt ein eventuelt-post.

Under eventuelt vart det diskutert digitaliseringsprosjektet som nye Volda er med i, samt behovet for ein kanalstrategi for den nye kommunen.

Fullt referat kan du lese her: Møtereferat