Styringsgruppa: referat frå møte 4. oktober

Dette vart diskutert i sist møte av styringsgruppa.

I forkant av møtet i Fellesnemnda den 18. oktober møttest den administrative styringsgruppa sist veke.

Her vart det mellom anna diskutert kva saker som skal opp i Fellesnemnd-møtet, samt at det vart diskutert saker som:

  • Lokalisering
  • Status rundt grensejusteringa av Bjørke/Viddal
  • Frikjøp av tillitsvalde
  • Frivilligsentral
  • Kva type referat som skal leggast ut på http://www.nyevolda.no
  • Slagordkonkurranse
  • Brannordning

Fullstendig referat frå møtet finn du her: Møtereferat