Valstyret: Innkalling 04.04.2019

Valstyret skal fastsette lokale fristar for haustens val.

Torsdag 4. april er det klart for det andre møtet i Valstyret for nye Volda kommune.

På agendaen er det berre éi sak, og møtet vert avvikla i løpet av møtet i Fellesnemnda same dag.

Saka som skal handsamast er «Fastsetting av lokale fristar ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019.»

Her finn du sakspapira til møtet!