Valstyret: Innkalling 9. mai 2019

Her er saklista som skal opp til handsaming i valstyret.

Den 9. mai er det klart for årets andre møte i Valstyret.

Møtet vert på Kommunehuset Smia på Grodås, og vil avviklast i samband med møtet i Fellesnemnda til same tid.

Oppsett møtestart for Fellesnemnda er klokka 12.00.

Her er saksdokumenta til møtet: Innkalling Valstyret 9. mai 2019

Sakliste

PS 4/19 Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 5/19 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte
PS 6/19 Godkjenning av vallister kommunevalet 2019
PS 7/19 Val av røystestyre kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019
PS 8/19 Plan for førehandsrøysting ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019