Valstyret: protokoll 9. mai 2019

Her er protokollen frå sist møte i valstyret for nye Volda kommune.

På saklista var det sett opp godkjenning av vallistene for det komande kommunevalet, samt at det skulle veljast medlemer til røystestyra i dei ulike krinsane.

Avslutningsvis skulle Valstyret også vedtak ein plan for førehandsrøysting i samband med valet.

Protokollen finn du i sin heilskap her: Protokoll – Valstyret – 9. mai 2019