Volda + Hornindal = sant

I dag, torsdag 25. august møtes forhandlingsnemndene, rådmenn, sakshandsamarar og tillitsvalde i eit felles møte med fylkesmennene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Og det må sjølsvsagt feirast med kake.

Tema for møtet er gjennomgang av regelverket og den vidare prosessen fram mot samanslåing av Volda kommune og Hornindal kommune; fellesnemnd, prosjektorganisering, finansiering m.m.

Møtet finn stad på Austefjord skule.