Delprosjekt

I ein omstillingsprosess som er så omfattande som ei kommunesamanslåing, er det mange delprosjekt som må realiserast for å danne Nye Volda kommune.

For å gjere dei ulike delprosjekta så oversiktlege som mogeleg, vil vi samle desse i oversikta under.

Nye punkt kan bli lagt til etter kvart, og eksisterande punkt blir oppdaterte etter kvart som ny informasjon kjem til.