Landbruk

Det er eit sterkt ønskje frå både Volda og Hornindal at landbrukskontoret skal bli lagt til Grodås. Hornindal er i dag ein sterk landbrukskommune, og Volda har også område der det vert drive godt innanfor næringa.

Den nye kommunen har eit potensiale for utvikling innanfor landbruk og tilgrensa næringar retta mot mellom anna oppleving, reiseliv og handverk. Det er intensjonen å få til eit utviklingskontor på Grodås som kan samarbeide godt opp mot ulike næringar og vere ei drivkraft for utvikling av naturbasert næring. Hornindal og Volda har vore i dialog med Stranda kommune om samarbeid omkring dette.

Volda og Ørsta har i dag felles landbrukskontor, og det vil vere ein styrke for næringa om alle desse kommunane kan få til eit framtidig samarbeid med ei god arbeidsfordeling av forvaltnings- og utviklingsoppgåver.

Nye Volda skal skape noko nytt, og det er naturleg at ein ut frå intensjonsavtalen legg nokre premissar for nettopp å få til auka verdiskaping.