Digitalisering i nye Volda kommune

I bygginga av nye Volda kommune, er digitalisering eitt av dei tre satsingsområda for samanslåingsprosjektet.

For å sikre at dette satingsområde vert teken godt vare på, tilsette prosjektleiar og komande rådmann ein prosessleiar for digitalisering: Paul Ottar Tornes.

På dette område vil du kunne følgje med på prosessar og oppdateringar rundt digitalisering i dei ulike sektorane, samt kommunen som heilskap.

Paul Ottar Tornes er prosessleiar for digitalisering i nye Volda kommune.

Siste nytt om digitalisering