Dokument og protokollar

Her kan du finne relevante dokument som til dømes møteprotokollar, saksdokument og andre viktige dokument i samanslåinga av Hornindal og Volda kommunar.

Sida vert oppdatert fortløpande etter kvart som det kjem nye dokument.

Overordna dokument:


Intensjonsavtale for samanslåing


Prosjektbeskriving


Kommunikasjonsplan


Møtereferat og protokollar

Førebels fellesnemnd (fram til 01.06.2017)

Møtedato 29.05.2017 | InnkallingProtokoll

Møtedato 20.04.2017 | Innkalling | Protokoll

Møtedato 09.03.2017 | Innkalling | Protokoll

Møtedato 11.01.2017 | Innkalling | Protokoll

Møtedato 08.12.2016 | Innkalling | Protokoll

Møtedato 16.11.2016 | InnkallingProtokoll

Endeleg fellesnemnd (frå og med 01.06.2017)

Møtedato 22.02.2018 | Innkalling

Møtedato 01.02.2018 | Innkalling | Protokoll

Møtedato 07.12.2017 | Innkalling | Protokoll

Møtedato 16.11.2017 | Innkalling | Protokoll

Møtedato 12.10.2017 | Innkalling | Protokoll

Møtedato 14.09.2017 | Innkalling | Protokoll

Møtedato 20.06.2017 | Innkalling | Protokoll

Organisasjonsutvalet

Møtedato 01.02.2018 | Møtereferat

Møtedato 07.12.2017 | Møtereferat

Møtedato 16.11.2017 | Møtereferat

Møtedato 12.10.2017 | Møtereferat

Møtedato 26.09.2017 | Møtereferat

Møtedato 08.06.2017 | Møtereferat

Møtedato 11.05.2017 | Møtereferat

Partssamansett utval (PSU)

Møtedato 09.10.2017 | Møtereferat

Administrativ styringsgruppe

Møtedato 08.02.2018 | Møtereferat

Møtedato 22.01.2018 | Møtereferat

Møtedato 18.12.2017 | Møtereferat

Møtedato 02.11.2017 | Møtereferat

Møtedato 13.10.2017 | Møtereferat

Møtedato 28.09.2017 | Møtereferat

Møtedato 14.09.2017 | Møtereferat

Møtedato 24.08.2017 | Møtereferat

Møtedato 05.05.2017 | Møtereferat

Møtedato 09.03.2017 | Møtereferat

Møtedato 23.01.2017 | Møtereferat

Temakomité for nytt kommunenamn og heraldikk

Møtedato 11.01.2018 | Møtereferat

Møtedato 16.11.2017 | Møtereferat

Møtedato 15.11.2017 | Møtereferat

Møtedato 10.11.2017 | Møtereferat

Møtedato 31.10.2017 | Møtereferat

Møtedato 23.10.2017 | Møtereferat

Møtedato 03.10.2017 | Møtereferat

Møtedato 18.05.2017 | Møtereferat

Møtedato 11.05.2017 | Møtereferat

Møtedato 24.04.2017 | Møtereferat

Møtedato 03.04.2017 | Møtereferat

Temakomité for kulturbygging

Møtedato 09.02.2018 | Møtereferat

Møtedato 01.02.2018 | Møtereferat