Nemnder og utval

Politiske samansetjingar

Fellesnemnda fungerer som eit kommunestyre for den nye kommunen, og vert så løyst opp når kommunestyret for den nye kommunen har konstituert seg etter kommunevalet hausten 2019.

Klikk på biletet for å lese meir om nemnda.

Organisasjonsutvalet har eit delegert ansvar for å sjå på den nye politiske strukturen i Nye Volda.

Klikk på biletet for å lese meir om dette utvalet.

PSU er sett saman av både representantar frå kommunen og frå dei tilsette, og skal sikre at dei tilsette får høve til både medverknad og involvering i samanslåingsprosessen

Klikk på biletet for å lese meir om dette utvalet.

Temakomitear

Denne komiteen har fått eit mandat til å jobbe med å lage nytt kommunenamn, kommunevåpen og ordførarkjede for den nye kommunen.

Klikk på biletet for å lese meir om denne komiteen.

Temakomiteen vil jobbe for å legge til rette for at desse organisasjonane kan få til fellesaktivitetar på tvers av kommunegrensene.

Alle samansetjingar

Leiar: Rune Sjurgard (Volda)

Medlemmer: Asbjørn Moltudal, Oddbjørg Yksnøy Rangsæter (begge Volda), Ann Kristin Langeland, Norunn Helene Holmøy-Wang (begge Hornindal).

Klikk her for å lese meir om Administrativ styringsgruppe.

Leiar: Stig Olav Lødemel (Hornindal)

Medlemmer: Jørgen Amdam, Fride Schjølberg Sortehaug, Odd Harald Sundal, Margrete Bjerkvik, Odd Arne Folkestad (alle Volda), Randi Langlo, Eldar Engelund, Bente Tryggestad, Brynhild Lund Notøy (alle Hornindal).

Klikk her for å lese meir om fellesnemnda

Leiar: Jørgen Amdam (Volda)

Medlemmer: Rebecca Riise Bjerknes, Arild Iversen (begge Volda), Eldar Engelund, Per Maurset og Stig Olav Lødemel (alle Hornindal).

Klikk her for å lese meir om organisasjonsutvalet

Leiar: Jørgen Amdam (Volda)

Medlemmer: Stig Olav Lødemel, Lars Alv Haugen, Nina Lødøen Øen (frå Hornindal) og Hild Våge, Erlend Krumsvik (frå Volda).

Tillitsvalde i utvalet: Idar Holen og Norunn Helene Holmøy-Wang (begge Hornindal), Sirikit Vågen og Oddbjørg Yksnøy Rangsæter (begge Volda)

Klikk her for å lese meir om Partsamansett utval.

Leiar: Jon Tvinnereim (nøytral)

Medlemmer: Rolf Taraldset (Hornindal), Siv Madeleine Kristensen (Hornindal), Kari Hasle (Volda), Odd A. Folkestad (Volda)

Klikk her for å lese meir om Komiteen for nytt kommunenamn og heraldikk.

Leiar: Odd Harald Sundal (Volda)

Medlemmer: Astrid Gjersdal (Frivilligsentralen i Volda), Ola Bergset Ulvedal (Hornindal Frivilligsentral), Sigurd Tverberg (Volda Ungdomsråd), Anett Mari Bugjerde (Ressursperson Hornindal)

Klikk her for å lese meir om temakomiteen for kulturbygging.