Nemnder og utval

Fellesnemnda
Organisasjonsutvalet
Partssamansett utval

Prosjektkomitear


Temakomité for nytt kommunenamn og heraldikk


Temakomité for kulturbygging


I samband med samanslåinga er det fleire arbeidsgrupper, nemnder og utval som har fått delegert ansvar til å jobbe med ulike delar av prosjektet.

Dei fleste utvala er leia av politikarar frå dei to kommunene. Unntaket er styringsgruppa, som er sett saman av rådmenn, tillitsvalde og administrativt tilsette, og komiteen for nytt komunenamn og heraldikk, som vert leia av historikar Jon Tvinnereim (opphaveleg frå Stryn).

Menyen under syner ei oversikt over dei nemndene og utvala som arbeidet på vegne av den nye kommunen. Klikk på dei ulike fanene for meir informasjon.

Leiar: Rune Sjurgard (Volda)

Medlemmer: Asbjørn Moltudal, Oddbjørg Yksnøy Rangsæter (begge Volda), Ann Kristin Langeland, Norunn Helene Holmøy-Wang (begge Hornindal).

Klikk her for å lese meir om Administrativ styringsgruppe.

Leiar: Stig Olav Lødemel (Hornindal)

Medlemmer: Jørgen Amdam, Fride Schjølberg Sortehaug, Odd Harald Sundal, Margrete Bjerkvik, Odd Arne Folkestad (alle Volda), Randi Langlo, Eldar Engelund, Bente Tryggestad, Brynhild Lund Notøy (alle Hornindal).

Klikk her for å lese meir om fellesnemnda

Leiar: Jørgen Amdam (Volda)

Medlemmer: Rebecca Riise Bjerknes, Arild Iversen (begge Volda), Eldar Engelund, Per Maurset og Stig Olav Lødemel (alle Hornindal).

Klikk her for å lese meir om organisasjonsutvalet

Leiar: Jørgen Amdam (Volda)

Medlemmer: Stig Olav Lødemel, Lars Alv Haugen, Nina Lødøen Øen (frå Hornindal) og Hild Våge, Erlend Krumsvik (frå Volda).

Tillitsvalde i utvalet: Idar Holen og Norunn Helene Holmøy-Wang (begge Hornindal), Sirikit Vågen og Oddbjørg Yksnøy Rangsæter (begge Volda)

Klikk her for å lese meir om Partsamansett utval.

Leiar: Jon Tvinnereim (nøytral)

Medlemmer: Rolf Taraldset (Hornindal), Siv Madeleine Kristensen (Hornindal), Kari Hasle (Volda), Odd A. Folkestad (Volda)

Klikk her for å lese meir om Komiteen for nytt kommunenamn og heraldikk.

Leiar: Odd Harald Sundal (Volda)

Medlemmer: Astrid Gjersdal (Frivilligsentralen i Volda), Ola Bergset Ulvedal (Hornindal Frivilligsentral), Sigurd Tverberg (Volda Ungdomsråd), Anett Mari Bugjerde (Ressursperson Hornindal)

Klikk her for å lese meir om temakomiteen for kulturbygging.