Fellesnemnda

Fram til nytt kommunestyre vert konstituert hausten 2019, vil Fellesnemnda fungerere som eit førebels kommunestyre.

Denne nemnda vart formelt oppretta 20. juni 2017, etter at Stortinget vedtok kommunereforma nokre dagar tidlegare.

Nemnda møtest om lag éin gong i månaden for å gjere vedtak i samband med bygginga av den nye kommunen. Fellesnemnda kan derfor binde den nye kommunen både økonomisk og juridisk.

Organisering

I Fellesnemnda er det totalt ti politikarar – fem frå Hornindal og fem frå Volda. Leiaren i nemnda er Stig Olav Lødemel, som er ordførar i Hornindal.

StigOlav

Stig Olav Lødemel er leiar for Fellesnemnda. Vil du kontakte han? Send han ein e-post!

Faste medlemmer

Hornindal: Stig Olav Lødemel (H) (leiar), Randi Langlo (AP), Eldar Engelund (SP), Bente Tryggestad (SP), Brynhild Lund Notøy (V)

Volda: Jørgen Amdam (AP), Sølvi Dimmen (SP), Odd Harald Sundal (SP), Margrete Bjerkvik (KrF), Odd Arne Folkestad (FrP)

Varamedlemmer:

Hornindal: Silvia Prøven Tangen (SP), Anders Hjellbakk (SP), Anne Raftevold (H), Per Maurset (AP), Nina Lødøen Øen (V)

Volda: Hild Våge (AP), Gunnar Strøm (SV), Øyvind Festø (MDG), Margrete Trovåg (AP), Dan Helge Bjørneset (H), Arild Iversen (KrF), Roald Arnold Espset (FrP), Sindre Rotevatn (H)

Innkallingar og protokollar

Som eit utgangspunkt vert innkallingar til møta i Fellesnemnda sendt ut ei veke i førevegen. 

Alle innkallingar, protokollar og relevante dokument til møta i Fellesnemnda finn du på sida Dokument og protokollar.

Siste nyheiter frå Fellesnemnda
%d bloggers like this: