Komiteen for nytt kommunenamn og heraldikk

Leiar: Jon Tvinnereim (nøytral)

Medlemmer: Rolf Taraldset (Hornindal), Siv Madeleine Kristensen (Hornindal), Kari Hasle (Volda), Odd A. Folkestad (Volda)

Oppgåver: Nokså sjølvforklarande jobbar denne komiteen med kommunenamn, kommunevåpen og ordførarkjede for den nye felleskommunen. Nytt namn er vedteke, etter komiteens innstilling «Volda».

Innstillinga til nytt kommunevåpen vart overlevert Fellesnemnda 16. november 2017, der motivet tok utgangspunkt i dei eksisterande kommunevåpena til Hornindal og Volda. Endeleg avgjersle av kommunevåpen vert gjort i løpet av dei første møta i Fellenemnda i 2018.

Det siste oppdraget som komiteen har er å leggje fram innstilling til nytt ordførarkjede. Dette skal vere på plass seinast hausten 2019.

Les nyheiter frå Komiteen for nytt kommunenamn og heraldikk.