Temakomité for kulturbygging

Når to identitetar og kulturar skal smeltast saman til ein ny, felles identeitet, er det viktig å knyte nærare band mellom folket i Hornindal og Volda kommunar.

I ein slik prosess vil det vere viktig å hugse på å ta med heile kommunen og ikkje berre strekninga mellom Grodås og Volda sentrum.

Dette vil vere ein lang prosess og ein vil først sjå om dette arbeid har hatt nokon effekt når det har gått ei tid.

Sjekk ut nyheitsfeeden til Temakomiteen for kulturbygging for å lese siste nytt!

Gruppa ynskjer å kome i kontakt med lag og organisasjonar som er ansvarlege for desse treffa og kartlegge kor mykje kontakt dei har med sine «søskenorganisasjonar» over kommunegrensa.

Temakomiteen vil jobbe for å legge til rette for at desse organisasjonane kan få til fellesaktivitetar på tvers av grensa.

  • Edit Column
  • Duplicate Column
  • Add Column
  • Remove Column
 
  • Edit Widget
  • Duplicate Widget
  • Remove Widget

Leiar: Odd Harald Sundal

Medlemmer: Astrid Gjersdal (Frivilligsentralen i Volda), Ola Bergset Ulvedal (Hornindal Frivilligsentral), Sigurd Tverberg (Volda Ungdomsråd), Anett Mari Bugjerde (Ressursperson Hornindal)

Du finn alle referat frå møta i Temakomité for kulturbygging under Dokument og Protokollar.

Skal ein lukkast i arbeidet med å bygge felles identitet og samhald må ein få til engasjement og finne arenaer og møteplassar der folk kjem saman og skaper sosiale relasjonar.

Gruppa vil jobbe både gjennom (sosiale) media og gjennom å stimulere til at folk treff kvarandre ansikt til ansikt.

Det er fleire måtar å gjere det på, til dømes ved å skape nye møteplassar eller spele på eksisterande møteplassar

Temakomiteen ønskjer å leggje eit ekstra fokus på ungdom.